Toteuttamiamme projekteja

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahti toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn yhteensä 21 eri palvelustaan. Näitä olivat esimerkiksi kotihoito, keskussairaalan palvelut eri osastoilla, vanhusten palvelutalot, vammaispalveluiden asiakasohjaus sekä kuntouttava työtoiminta. Tietoa voidaan käyttää erinomaisena lähtötasona sote-uudistuksessa ja asiakkailta kerätystä asiasiantuntemuksesta voidaan jalostaa monia käytännön kehitystoimenpiteitä.

Saarioinen Oy

Saarioinen hyödynsi kuluttajien asiantuntemusta tulevien vuosien ruokatrendeihin liittyen. Trenditiedon pohjalta voidaan kehittää uusia tuotteita sekä viestiä omista tuotteista kuluttajia kiinnostavilla tavoilla. Trendit leviävät nopeasti ja muuttuvat kiihtyvää tahtia. Trendien todellisia tuntijoita ovat kuluttajat itse ja heiltä saa arvokasta käytännön asiantuntemusta trendien seuraamisesta, laajuudesta tai jopa sivuuttamisesta. Edelläkävijän asema markkinoilla vaatii jatkuvaa trendien ja uusien ilmiöiden seurantaa.

Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto

Tampereen kaupunki oli kiinnostunut asukkaidensa asiantuntemuksesta oman asuinalueensa kehittämiseksi. Asukkaiden kokemuksia kysyttiin erityisesti kaupungin kulttuuri- ja urheilutapahtumien vaikutuksista asuinviihtyisyyteen. Asukkaiden käytännön asiantuntemusta kyetään hyödyntämään liikenne-, turvallisuus- ja tapahtumasuunnittelussa monin eri tavoin. Korkealla asukastyytyväisyydellä on vaikutusta myös koko alueen vetovoimaan ja arvostukseen.

Pilkkoset Oy ja Suomen Vanhempainliitto ry

Pilkkoset ja Vanhempainliitto saivat uutta tietoa koulujen varainhankinnasta käytännön asiantuntijoilta, kuten oppilaiden vanhemmilta. Vastaajien mielipiteet ja uusi tieto kyetään hyödyntämään sekä viestinnässä että edunvalvonnassa.

Lounea Palvelut Oy

Lounea sai uutta asiantuntemusta asiakkaidensa todellisista ostopäätösperusteista palvelutarjontaansa liittyen. Haastattelujen avulla löydettiin selkeät ja ymmärrettävät perusteet, miksi asiakkaat tekevät myönteisen ostopäätöksen tai jättävät hankinnan tekemättä.

Ideapark

Kauppakeskus Ideapark Lempäälässä kysyi kävijöidensä asiantuntemusta siitä, mitä uusia palveluita kauppakeskukseen voisi vielä toteuttaa. Saadun palautteen perusteella kauppakeskukseen voidaan etsiä uusia maksavia asiakkaita miellyttäviä liikkeitä ja palveluita.

STARK-Suomi

STARK oli kiinnostunut ammatti- sekä kuluttaja-asiakkaidensa asiantuntemuksesta tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseksi. Molemmille kohderyhmille kohdennettiin erilaiset online-kyselyt sekä asiakkaiden asiantuntemusta kysyttiin lisäksi viidessä eri toimipisteessä. Suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin projekti toteutettiin kokonaan kahdessa viikossa.

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen liitto halusi selvittää päijäthämäläisten lähtötilanteita ja mieltymyksiä tulevaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyen. Kysely toteutettiin asukkaille Internetpaneelissa ja otosta täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Päijäthämäläisten ajatuksia hyödynnetään ja otetaan huomioon uudistuksen tulevissa viestintäkampanjoissa.