Hyödynnämme ihmisten asiantuntemusta luodaksemme uudenlaista arvoa paremman päätöksenteon tueksi.

Vastaajalähtöisyys on kyselyidemme keskiössä ja tavoitteenamme on Suomen paras vastaajatyytyväisyys. Vastaajatyytyväisyyden avulla saavutetaan aidompaa ja syvempää uutta tietoa, parempi vastausaktiivisuus sekä välitetään myönteisempää kuvaa tutkimuksen toimeksiantajasta.

Toimimme asiakkaan kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa. Kehitämme asiakkaamme tarpeisiin soveltuvat tiedonkeruu- ja raportointiratkaisut, käymme tulokset läpi vuorovaikutteisesti ja annamme suositukset tuloksista. Toteutamme tutkimukset korkealaatuisina nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä

Mikko Kesä
Yrittäjä, markkinatutkija
etunimi@mikkokesa.fi
+358 400 203 494

Pekka Ylikojola
Tutkimuskonsultti
etunimi@mikkokesa.fi